waxaan ka shaqeeya maanta iyo wixii kalee cusub
  • waxaan ahay qoraa iyo sawir qaade
  • Male
  • NULL
  • 02/03/1997
  • Followed by 335 people
Pinned Post
Mercy.

1955 photo by Vivian Maier.
Mercy. 1955 photo by Vivian Maier.
Like
6
$0.33
0 0 106
Recent Updates
More Stories
SoMee Social